Discover a concise and impactful short speech on India's Independence Day. Explore the significance of this historic occasion and its celebrated heroes in this insightful address.


short speech on Independence Day in Punjabi

ਪ੍ਰਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕਣਾਂ,


ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੇ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਅਣਮ੍ਰ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਸਕੇਂ।


ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਢਾਵੇ, ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਤਰਕਕੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿਖ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।


ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਰੋਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇਂ ਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਯਹ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਆਓ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇਂ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ।


ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਭ ਨੂੰ! ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ!
FAQ

Q. 15 ਅਗਸਤ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Ans: 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Q. ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Ans: ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ।

Q. ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹਾਨ ਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ?

Ans: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਉਦ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।

Q. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ?

Ans: ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Q. ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

Ans: ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Q. ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ?

Ans: ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸਬ ਤੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Post a Comment

Previous Post Next Post